Mässa i Oskarshamn - sept 2018

Årets mässa i Oskarshamn var som vanligt välbesökt och givande. Detta år stod Micke Visenstam och Tommy Bergstrand i vår monter. Vi hade med oss smakprov av såväl Isle of Lime Roma som Isle of Lime Midaik. Samt några droppar av nästkommande utgåva av Shareholders Edition. Den hoppas vi kunna releasa innan december i år.

Bakom kameran stod Anna Engstrand.

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 73-596 37 57 • Mail: info@gotlandwhisky.se