Köp av privatfat - Cask Owners Edition.

 

Jag vill köpa ett privatfat - Isle of Lime - Cask Owners Edition.
Skicka inbetalningsinformation till adressen nedan.

Ett privatfat kostar 40 000 kr/styck.
Det innehåller 41,25 liter - en LAUP.
Vid buteljering motsvarar detta ca 74 st 50 cl flaskor.

Antalet fat är begränsat och jag inte är garanterad ett fat.

Jag är införstådd med att det i samband med buteljering tillkommer kostnader för spritskatt och moms i det land jag beslutar hämta ut buteljerna samt för utlämningsbutikens påslag.

De numrerade faten kan förvärvas av såväl privatpersoner som företag, organisationer, föreningar, whiskyklubbar eller i sällskap med andra. Jag väljer själv hur jag vill lägga upp ägandet.

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se