Presskonferens i samband med provbränningen

Pressen visade stort intresse då de var på besök på destilleriet. Anledningen till besöket var dels den pågående nyemissionen men förstås även att de första dropparna av Isle of Lime nu provbränns på destilleriet.

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se