Henry Cockburn på första besök i fabriken

Vi har haft besök av Henry Cockburn. Henry är en av våra experter som vi konsulterar i frågor kring whiskyn. Vi har under hela vår resas gång haft löpande kontakt med honom men det var först nu han var på besök i fabriken. Henry var uppenbart nöjd med vad han såg och gratulerade oss till bygget.

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 73-596 37 57 • Mail: info@gotlandwhisky.se